Nieuwjaarsreceptie

NIEUWJAARSRECEPTIE 04 JANUARI 2020

Op zaterdag 4 januari 2020 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst werd door de directie teruggeblikt op het afgelopen jaar waarop naar tevredenheid kan worden teruggezien daar de doelstellingen bereikt zijn. Ook werd een vooruitblik gegeven op de plannen voor het jaar 2020.

Daarnaast werd een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet vanwege 12,5 jaar dienstverband namelijk:

Corné Hobo

Marius Vos

Zij kregen de daarbij behorende oorkonde en speld van TLN uitgereikt. Daarnaast werd ze een cadeau met een bos bloemen aangeboden.

 

Ook werd er  van een tweetal werknemers afscheid genomen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd namelijk:

Gerrit Keinemans

Piet Vos

Na het officiële gedeelte was er voldoende gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en drankje het allerbeste toe te wensen voor 2020 !